Werkwijze

Mijn praktijk is primair gericht op Coaching en Counselling. Omdat Coaching en Counselling niet uitgaan van standaardoplossingen die voor ieder mens gelden, ben ik er op gericht een ieder persoonlijke aandacht en begeleiding te geven. De ervaring leert mij dat ieder mens in staat is om tot zijn eigen oplossing te komen, maar dit soms niet alleen kan. Het is een feestje om te ontdekken wie jezelf bent en hoe je tot je ideale zelf kunt komen. Het ideale zelf heeft betrekking op onze ideeën over wie we graag zouden willen zijn, de doelen en aspiraties die we voor ons leven hebben. Ieder mens heeft de behoefte om zich te ontwikkelen maar door belemmeringen en blokkades lijkt het alsof je niet verder komt. Ik wil je graag helpen bij je zoektocht naar de ideale jij. Tenslotte gaat het om jouw essentie. Om dan vanuit je eigen inspiratie en creativiteit jezelf verder te ontwikkelen, uitbouwend vanuit je eigen wezenlijke kern op je eigen manier.

Afhankelijk van het soort klachten waarvoor je komt is het ook verschillend hoe lang een Counselling zal duren. Over het algemeen geldt dat een kortetermijncounselling gemiddeld 1-8 sessies behelst. Dit zijn dan problemen die dringend zijn maar geen dieperliggende of chronische achtergrond hebben.

Langetermijncounselling neemt ongeveer 5 – 15 sessies in beslag, soms meer.

Vaak gaat het hier om problemen die al een hele tijd spelen en zeer diep ingrijpen in het leven van de cliënt en waarvan niet verwacht kan worden dat hier binnen een zeer korte termijn oplossingen voor gevonden kunnen worden.

Voorafgaand aan een sessie kijk ik via Numerologie naar de geboortedatum van mijn cliënt. Je geboortedatum is je blauwdruk en vertelt je precies hoe je in elkaar zit, waar je talenten liggen en waar je uitdagingen in het leven.

Ik schrijf geen recepten uit en schrijf geen medicijnen voor.