Dr. Tomatis luistertherapie

Geboren op 1 januari 1920 te Nice werd Alfred Tomatis K.N.O arts te Parijs.  Binnen zijn keel-neus-oor praktijk ontwikkelde hij een Audio-Psycho-Fonologische methode welke bij geestelijke en lichamelijke problemen helend kan werken.

Het ontstaan van de therapie

In 1945 werd Alfred Tomatis geconfronteerd met 3 groepen mensen die hij als KNO – arts onderzocht. Een van de drie groepen waren beroepszangers, die na enkele jaren last kregen van hun stem. Ze slaagden er niet meer in een volledige groep harmonische klanken te produceren en zongen dus vals. De tweede groep mensen die Alfred Tomatis onderzocht waren werklieden van luchtvaartwerkplaatsen of van het Arsenaal van Parijs, die door hevig lawaai doof waren geworden. Zij vertoonden tevens depressieve verschijnselen. Als derde groep onderzocht hij piloten. Alfred Tomatis zocht naar een onderzoeksmiddel waarbij op objectieve wijze het gehoor van die mensen bepaald of gemeten kon worden om zo hun klachten te onderzoeken.
Met dit onderzoek als basis heeft Alfred Tomatis de afgelopen 50 jaar het verband bestudeerd tussen horen, luisteren, de stem, het lichaam en de geest. Op basis van zijn theorieën heeft Tomatis de:

“Psycho- Audio- Fonologie” ontwikkeld: een methode om het beluistervermogen te verbeteren en/of te herstellen m.b.v. een apparaat, het zogenaamde ”Elektronische oor”.

De therapie heeft een blijvende uitwerking op het gehoor, de stem, houding en psyche en daardoor op het gehele functioneren. Het is een training van de oren om de luistervaardigheid te verbeteren. Dit wordt gedaan m.b.v. elektronische apparatuur en muziek van onder andere Mozart. Horen, maar vooral luisteren, is de basis van de communicatie met jezelf en anderen. Het oor hoort altijd, onbewust en passief. Luisteren doe je bewust en actief. Het oor speelt een belangrijke rol in onze taalontwikkeling, die weer de basis is voor de ontwikkeling van spreken, rekenen, motoriek enz. Dit begint zelfs al vroeg in de baarmoeder.Deze methode wordt gebruikt voor mensen die problemen hebben met onder andere ADHD, autisme, communicatie, concentratie, dyslexie, gedrag, geheugen, horen, motoriek, stem, tinnitus enz. Ook bij klachten over angst, burn-out, depressie, duizeligheid,  slaapstoornissen, stress, voor jezelf opkomen enz.

 Opleiding

Het eerste deel van de opleiding heb ik gevolgd aan het dr. Tomatis opleidingscentrum in Parijs. Ik ben in het bezit van een zogeheten  “Solisten”. Dit is een  I-Pod waarop alle benodigde muziek staat. De Solisten is door het Tomatis centrum in Parijs ontwikkeld voor ambulante therapie. Omdat bijv. in  Amerika  cliënten vaak ver moeten rijden om  bij een Tomatis therapeut te komen, werd het apparaat ontwikkeld zodat zij het mee naar huis konden nemen. Ik ben in het bezit van één apparaat.  Ik geef het apparaat niet mee naar huis. U krijgt in mijn praktijkruimte de gelegenheid om de therapie te volgen.

Het programma

Het luisterprogramma bestaat uit verschillende delen. Het basisprogramma waarbij je gedurende 15 dagen achter elkaar 2 uur per dag luistert naar de muziek. Vervolgens drie weken rust en dan nog eens 8 dagen, altijd 2 uur per dag. Op de Solisten staan luisterprogramma’s voor leerproblemen en emotionele problemen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het Tomatiscentrum te Parijs