Spreuken

Alle problemen zijn voor het ego.
Zie dat het ego een illusie is
en de problemen gaan in rook op.
John Weeler

Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in Zijn,
in plaats van verdwaald te zijn in je verstand.
Eckhart Tolle

Gelukkig zijn zij die naar zichzelf kijken
In plaats van de schuld aan anderen geven.

De mens mag:
problemen hebben
zijn weg niet meer weten
ziek zijn
zijn gedachten onderzoeken
denken dat lichaam, geest en ziel apart van elkaar werken
zijn eigen beeld hebben bij verschillende therapie├źn
hulp zoeken als hij het even niet meer weet
in de spiegel kijken

Want:
problemen zijn oplosbaar, hoe ernstig of langdurig ze ook zijn
mensen beschikken over innerlijke hulpbronnen waarmee ze hun problemen kunnen overwinnen en hun doel kunnen bereiken
mensen hebben een natuurlijk vermogen tot genezing
het onbewuste denken is minstens zo belangrijk als het bewuste denken
lichaam, geest, emoties en ziel vormen een dynamische eenheid
mensen hebben hun eigen wereldbeeld en elk wereldbeeld is waardevol
mensen streven naar groei, ontplooiing en zelfactualisatie
ieder mens is uniek, zijn kijk op problemen ook