MatriXmethode

Dagelijks, iedere seconde, iedere minuut gebruiken we ons hoofd voor het opnemen, verwerken, opslaan en weer gebruiken van informatie die we ‘binnen’ krijgen. Informatie in de breedste zin van het woord. Indrukken, leerstof, emoties, gebeurtenissen en alles wat wij via onze zintuigen waarnemen. Middels zien, horen, voelen, denken, ruiken en proeven wordt informatie verwerkt en in het brein opgeslagen. Ieder mens heeft zijn eigen manier van verwerken en opslaan en een unieke beleving van dit proces. Wanneer er een belemmering in dit proces optreedt, is er een probleem. De MatriXmethode kan hier een oplossing voor bieden.

 

“weer baas worden over je eigen hoofd”

De MatriXmethode is voor kinderen (en volwassenen) met leerproblemen (zoals dyslexie, lees-en/of rekenproblemen, dyscalculie), faalangst, ADHD, ADD, agressief gedrag, examenvrees, eetstoornissen, slaapstoornissen, dwangmatige handelingen, bedplassen, fobieën, angsten zoals angst voor enge beesten maar ook vliegangst, hoofdpijnen, burn-out verschijnselen en nog veel meer. Opvallend is dat kinderen van deze tijd sterk intuïtief zijn en veelal gevoelig. Zij hebben een dominante rechterhersenhelft wat tot gevolg heeft dat zij sterk in beelden denken, de zogenaamde beelddenkers! Bij alles wat zij zien, horen, voelen en denken maken ze plaatjes in hun hoofd die ze een plek geven. Zo raakt het hoofd overvol.  Door dit (over)volle hoofd kan het ene kind heel druk of agressief worden, terwijl het andere kind zich juist heel erg terugtrekt omdat alles teveel wordt. Hierdoor krijgt het kind een sociaal-emotioneel probleem. Door dit (over)volle hoofd kan een ander kind een leerprobleem ontwikkelen omdat de manier waarop dit kind de informatie opneemt en verwerkt niet goed verloopt. Hierdoor kunnen ze de informatie ook niet goed opslaan en dus helemaal niet goed gebruiken. Om toch goed te kunnen functioneren op school verzinnen deze kinderen ezelsbruggetjes waardoor er nog meer chaos in het hoofd ontstaat. Het gevolg is dat een leerprobleem kan leiden tot een emotioneel probleem. Een emotioneel probleem leidt tot een gedragsprobleem en dit gedragsprobleem kan weer leiden tot een sociaal probleem of andersom.

Ieder kind (volwassene) heeft zijn eigen leerstrategie hoe het ’t beste kan en wil leren.

Tijdens het coachen zoeken we samen naar deze eigen, unieke manier van informatieverwerking, oftewel naar de leerstrategie van het kind (volwassene). Daarbij maak ik gebruik van de eigen innerlijke beleving van het kind (volwassene). De enige die dit weet is degene zelf. Het kind (volwassene)  maakt een tekening van zijn/haar hoofd, hoe ziet dat er van binnen uit, waar zit het probleem?

De MatriXmethode leert kinderen en volwassenen weer baas te worden over hun eigen hoofd en zichzelf weer terug te zetten in hun eigen kracht. Doordat ze zelf ervaren en inzien hoe ze een probleem moeten oplossen. Dit gebeurt door zaken in hun eigen belevingswereld te ordenen of op te ruimen zodat ze op een prettige wijze weer baas worden over hun eigen leven.

De Matrixmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop.
Benieuwd naar uitspraken van mijn cliënten, klik hier.