Coaching & Counsellinggesprekken

De begrippen Coaching en Counselling worden vaak door elkaar gehaald maar er is wel degelijk een verschil.

Counselling is voor gezonde mensen in een gezond lichaam die het tijdelijk “even niet meer zien zitten” en die een steuntje nodig hebben waardoor ze weer in staat zijn zelf hun problemen aan te pakken. Het is een vorm van hulpverlening die erop gericht is de persoonlijke belevingswereld van een cliënt te verkennen, de signalen van zijn of haar lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en er een oplossing voor te vinden. Counselling gaat wat dieper op een situatie in, hetgeen kan betekenen dat we naar het verleden kijken om uit te vinden welk verdriet, welke boosheid, verlies of pijn je vandaag een blokkade bezorgt.
Counselling kan je motiveren en activeren tot het ondernemen van zelfstandige stappen, om zo in je eigen tempo tot een oplossing te komen.
Counselling is een vorm van hulpverlening die prima naast de reguliere behandeling kan bestaan en is zelfs vaak een aanvulling daarop.

Coaching is meer het begeleiden van mensen zodat ze weer optimaal kunnen functioneren. Je krijgt inzicht in je huidige situatie en we kijken samen hoe er weer een goede balans kan ontstaan. Coaching is voornamelijk gericht op het hier en nu waarbij privé-aspecten of gebeurtenissen uit het verleden zeker ter sprake kunnen komen maar alleen voor zover het iemands huidige (niet) functioneren kan verklaren.

Ik streef ernaar jou de ruimte te geven die je in staat stelt zelf je eigen oplossingen te vinden zodat jij je beter gaat voelen, waarbij ik het als mijn taak zie om naar je te luisteren en je eventueel andere inzichten aan te reiken. Ook zie ik het als mijn taak om samen met jou te werken aan jezelf en aan je eigen groei. Als je dus gelooft dat een andere persoon “de schuld” van jouw problemen is, weet dan dat je de macht over jezelf uit handen geeft, dat je jezelf lam legt en dat de weg naar genezing wat langer kan duren. Ook respecteer ik het recht dat je hebt om altijd je eigen beslissingen te nemen.
In eerste instantie kan het wat vreemd overkomen om persoonlijke  (soms ook intieme) problemen met een vreemde te bespreken, maar bedenk dat een counsellor/coach nooit partij in de problematiek is!