Over Mahatara

Tara is in Tibet een belangrijke godin. Ze wordt Mahatara of Grote Tara genoemd.

Volgens de mythe is zij geboren uit de tranen van medelijden die de God Avalokitesvara plengde, toen hij het lot en lijden van de mensheid zag. Zij is de vrouwelijke Bodhisattva van het mededogen, wijsheid en innerlijke kracht.

Zij helpt om alledaagse gevaren te bestrijden en wordt gezien als beschermvrouwe van de vrouwen. Ze beschermt ze tegen de angsten die hen tegenhouden om een vervuld leven te leiden en kan alle leed verzachten. Daarnaast is ze de moeder van alle leven. Ze is dus ook de moeder van alle bodhisattvas, verlichte geesten die zich door hun kennis hebben losgemaakt van de onophoudelijke cyclus van dood en wedergeboorte, maar die toch af en toe een lichaam betrekken om anderen via onderwijs de weg tot redding te wijzen. Ze redt schepselen uit gevaarlijke situaties en helpt mensen om obstakels te overwinnen.

Ik heb er voor gekozen mijn website te vernoemen naar deze godin omdat zij precies datgene vertegenwoordigt wat ik wil uitdragen, namelijk het helpen van andere mensen te zoeken naar hun essentie en hun leed te verzachten.